Januari 2023

Januarimötet inleddes med att ordf Arne hälsade gamla och inte mindre än 4 nya medlemmar välkomna!
Arne bjöd upp dagen gäst Curt-Ola Lindgren direkt och Curt-Ola inledde med att han flyttade till Vasselhyttan 2012. Hans stora intresse förutom att spela och sjunga är hästar som han har hemma på gården. Han kallar sig pensionär och dräng. Till skillnad från publiken ansåg han sig "ha alla hästar hemma" Tack för den!
Curt-Ola bjöd på en mycket väl sammansatt kompott av gamla visor. Nils Ferlins "en liten konstnär" inledde. Därefter Dan Andersson, Birger Sjöberg, Olle Adolfsson, Pugh Rogefeldt och Mikael Rickfors. Mycket vackert och finstämt! Varpå vi behövde kaffe och fralla.
Olika grupper informerade, Anita om kommande naturpromenader. Margareta om resan till Oslo-Köpenhamn och Conny om en planerad resa Siljan Runt den 12/4. Mer info kommer!
Promenadgruppen informerade om att promenaderna startar snart.
Curt-Ola åter kom med ytterligare visor, Evert Taube, Lars Berghagen, Pugh på nytt, Cornelis W, Barbro Lindgren och Björn Afzelius! Vilket gäng, härligt!

Arne informerade om årsmötet den 15/2, Gratis Entré och Durfelan kommer att spela!
Mötet avslutades med lottdragning men tji!