Årsmöte 2020

Årsmöte i SPF Lindesberg onsdagen den 19/2 kl 14.00 i Församlingshemmet

Årsmötet inleddes med att prästen Charlotta Storbacka höll en parentation över under året bortgångna medlemmar.
Årsmötet leddes av Rune Åkerblom och samtliga föreslagna val och omval gick igenom. Den nya styrelsen kan ses på hemsidan under menyalternativet Om föreningen /Styrelsen. De olika funktionärerna för 2020 finns under Om föreningen /Funktionärer. Samtliga funktionärer finns även i detta blad.
Lasses Svänggäng underhöll med ett antal gamla låtar som vi alla kunde stampa takten till.

Ordförande Arne A avtackade Ingrid Beskow som avgick ur styrelsen. Dessutom avtackades de olika funktionärer som avgick. Avgående kommitte´ledamöter avtackades. Harrieth Persson och Christina Dahlström som sköter brevduveverksamheten fick en välförtjänt uppmuntran. Även webbredaktören Sven Burman gladdes med en uppmuntran!

Efter årsmötet dracks kaffe och Lasses svänggäng kom tillbaka med ett par gamla godingar som fick det att spritta i gamla SPF-ben.
Till slut drogs det lotter och mötet avslutades.