April 2024

Aprilmötet inleddes med att ordf Lars hälsade samtliga välkomna

Aprilmötet inleddes med att ordf Lars hälsade samtliga välkomna. Efter en kort säkerhetsgenomgång välkomnade Lars Kumla Spelmän upp på scenen. Dessa tog över med en presentation av sig själva med en låt "Kumla Spelmän det är vi".
Nu vidtog en diger musikalisk underhållning, jag kan icke nämna dem alla" men där fanns Ramona, Adress Rosenhill, "När lyktor tändas på andra sidan bron" Gamla Nordsjön" ja som synes lite av varje och mer skulle det bli efter pausen.

Spelmännens anförare presenterade sina spelmän som "Ålderdomshemmet på rymmen".
Kaffepaus med god smörgås varfter spelmännen fortsatte med div låtar som bl a innehöll två Elvislåter. Deras spelglädje var så stor att ordf viskande fick säga 10 minter till får ni hålla på.
Ett mycket gott betyg till glada spelmän som underhöll på ett trevligt sätt även muntligt.

Spanarna informerade om sitt digra vår- och sommarprogram. Det exakta programmet går att läsa på Facebook.
Conny informerade om resor framgent. Värmland 29/5 med ett digert program se hemsidan.
Säffleoperan 20/10.
Prag nästa år, intresseanmälan inf kommer att finnas på hemsidan.
Resan till Härjedalen är fullbokad.
Avslutningsvis informerade ordf Lars om försäkringar kopplade till SPF. Betalar man inte avgiften tas försäkringen bort.
SPF kommer att delta i Folkhälsoveckan och Lindedagen. Se hemsidan och SPF-Nytt.
Dagen avsutades med lottdragning.