Mars 2018

Mars månadsmöte hade Martin Almgren känd från TV som gäst och vilken gäst sedan!!!

Martin underhöll oss i dryga 50 minuter med mycket varierande sånger. Alltfrån hårdrock till Dan Andersson och Sven-Ingvars som han var ett stort fan av.

Martin fick den 140 personer stora publiken att klappa takt och inte minst att sjunga med.

Tack Martin för en mycket trevlig eftermiddag och med stor underhållning. Tack även för att du är så naturlig och sjunger och spelar så bra.

Av bilden märker man att Martin gav järnet inför sina många nya fans.

En och annan ville även sola sig i glansen.

 

Efter Martin dracks det kaffe i vanlig ordning, Ulla Örn informerade om friskvårdsgruppen som startar sina promenader den 9 april kl 10.00 från Gröna bron.

Därpå följde nästa programpunkt som var Kenneth Cederström från Räddningstjänsten som informerade om IVPA-larm eller I Väntan På Ambulans volket innebär att varje enhet i Räddningstjänsten har hjärtstartare. Enheterna åker ut på larm om hjärtstopp och andningsstillestånd och är ofta först på olycksplatsen och starta en första hjälp.

Kenneth informerade även om HLR-hjärtlungräddning. Det viktiga här var att trycka hårt mellan brösten 30 ggr och därefter blåsa in luft i lungorna två gånger. Kompressionen är det viktiga.Mötet avslutades med lottdragning.