Promenader

Promenader från Gröna bron varje tisdag kl 10.00

  • Måndagspromenad

Friskvårdskommittén 2021

Vi startar med nya SPF - promenader från "Gröna Bron" med start 19/1 kl 10.00 och därefter varje tisdag.
Flera deltagare är välkomna.
Tag på rejäla skor!
Tag med ryggsäck med vatten, kaffe o smörgås e.d. !
Vi brukar vara 7-9 personer

Ingen föranmälan !
Välkomna.
Gun och Göran

 

Avslutningspromenad våren/sommaren 2017 med korvgrillning vid Tempelbacken.

Höstfika