Promenader

Promenader från Arenan varje måndag fr o m den 29/8 kl 10.00

Friskvårdskommittén 2022

Vi startar SPF-promenaderna tisdagar kl 10 vid Arenan.
Se planering för promenader.
Tag med fika.
Ingen föranmälan, alla är välkomna!
Berit och Gun