Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2021                                                                                                            

Styrelsen för SPF Seniorerna Lindesberg överlämnar härmed verksamhetsberättelse för tiden 1 januari-31 december.

Styrelsen haft följande sammansättning.

Ordförande                      Arne Andersson

Vice ordförande             Göran Bostedt

Sekreterare                     Eva Ståby

Kassör                             Gerd Sköld Ylikoski

Registeransvarig            Krister Hedman

Ledamöter                      Anita Lindgren
                                          Barbro Österberg

Styrelsens verksamhet och deltagande i distriktssammankomster och regionala arrangemang.

Styrelsen har haft 10 sammanträden som är protokollförda. Första onsdagen i varje månad utom juni-augusti har varit ordinarie sammanträdesdag. Sammanträdena har varit förlagda till Vuxenskolans lokaler, Kungsgatan 64, Golfklubben och Lindegården

Styrelsen har fungerat som planerare för underhållningen på månadsmötena.

Information av olika slag har lämnats på månadsmötena och 5 st SPF-Nytt har skrivits och delats ut till alla medlemmar.

Ledamöter har deltagit i en del sammankomster anordnade av distriktet.

Månadsmötena

Månadsmötetena har under rådande omständigheter inte kunnat anordnats under de första månaderna.

Vi kunde äntligen komma igång i Augusti då vi hade hyrt utomhus serveringen vid Löa Hembygdsgård. Vi bjöd även på busstur fram och tillbaka. Där serverades kaffe och smörgåstårta, det såldes även lotter. För underhållningen svarade Lamonic.

Mötesplatsen för våra månadsmöten har efter det varit hos Tittis Bistro i Lindesberg den tredje onsdagen i månaden kl. 15.00.

Kaffe, och smörgås har serverats under de fyra månadsmötena vi kunde genomföra och lotter har sålts. Information från styrelsens olika punkter, angående resor, motion och studier har lämnats.

 

Huvudprogram:

Januari:           Inställt

Februari:        Årsmöte, som hölls Capsulam.

 Mars:             Inställt

April:               Inställt

Maj:                 Inställt

Augusti:          Aktivitetsdag och upptakt i Löa. Utomhus vid Hembygdsgården.

September:   Sparbanken informerade om sin flytt från Kristinaväg. till Kungsgat.

Oktober:         Håkan Blaxmo informerade om ändringar som ska göras i staden.

                         Musikunderhållning av LFG:S Spelmän.

November:     Trubadur, Christer Karlsson

December:     Lucia blev inställt pga. smittspridningen.

                          Vi hade en duktig trubadur, Kurt-Ola som sjöng och spelade.

                       

Vuxenskolan

Studier och kamratcirklar

På grund av Coronapendemin var våren -21 helt stängt. Hösten startade vi upp med ett fåtal Kamratcirklar, bl.a. Ladys of Art. Viss annan verksamhet har också genomförts i lokalerna. I Lindesbergs kommunala pensionärs råd (KPR) representerades SPF Seniorerna av Lars Idstam med Arne Andersson som ersättare.

Agneta Andersson

Bowling

Måndagar kl. 14.00-15.00, har varit reserverade för SPF bowlare i Arenahallen. Men på grund av rådande pandemi så blev det inget spel under vår och sommar.Vi startade upp bowlandet igen i början av oktober.

Birgitta Jansson

Rese och Kulturkommittén

2021 blev inte som vi tänkt oss, pandemin kom i vägen. Vi hade under våren planerat en resa till Ungern och en dagstur till Vadstena. Dessa fick vi ställa in.

Under september åkte vi på en hemlig Resa, som visade sig gå till Måltidens Hus, guidning i Grythyttan, rundtur i Bergslagen med inslag av många berättelser, skrönor och sånger av vår Chaufför Håkan Einarsson.

I Oktober gick resan till Säffle. Efter en god lunch på hotellet besökte vi Säffle operan och avnjöt en fantastisk föreställning, Billy Elliot. Mycket uppskattat!

I slutet av november åkte vi med Charterbuss till Stockholm och gick ombord på Cinderella. Vi åt julbord och roade oss, några vann ochså pris på frågesport.

Vi hoppas kunna genomföra de inställda resorna under 2022.

 

Margareta Burman, Sven Burman och Conny Englund

 

Bridge

Bridgen har som de mesta fått ligga lite lågt under pandemin. Men i slutet på september kunde vi starta upp igen då vi hade införskaffat plexiglas och glesat ut mellan borden. Men i november kom nya direktiv och vi fick lägga vårt spel åt sidan. Vi är annars ett gäng på 24-26 stycken. Det kommer att finnas plats för fler bara vi kan starta upp igen. Nya som gamla medlemmar är välkomna. Vi håller till i Handelsbankshuset. Vi träffas på tisdagar.

Ulla Andersson

 

SPF kören med orkester

Årsredovisning från SPF-kören

Inga aktiviteter har förekommit i kören under pandemi året.

Hoppas att den kan starta upp igen. Men då med en ny ledare.

Tack för alla fina år

John Jäderqvist

 

Friskvård

Tisdagspromenadernas antal har under året varit totalt 36 st. 23 gånger under våren och 13 under hösten. Totalt under året har 537 promenader genomförts av SPF Lindesbergs medlemmar, dvs. i snitt ca 15 deltagare vid varje promenad. Promenadvägarna har varierat, med oftast har vi hållit till i närområdet, t.ex.Bromsjöbodar eller Andsjön. Starten skedde vid Arenahallens parkering. Fikapaus ingick alltid. Under våren tränade vi också på en populär dans, Jerusalema. Terminsavslutningarna hade vi korvgrillning och prisutdelning till de tre deltagare som varit med flest gånger. Annandag påsk anordnades en tipspromenad med många nöjda deltagare. Under SPF Seniorernas Folkhälsovecka den 17-21 maj 2021 genomförde även Friskvårdskommittén en uppskattad tipspromenad som var särskilt anpassad för de av våra medlemmar som använder rollator.Vi hoppas på fortsatt gott deltagande i våra promenader och aktiviteter

Friskvårdskommittén

Berit, Carina, Gun och Göran

 

Linedans

Linedansarna har varit igång både under våren och hösten. Gruppen är inte så stor så det har fungerat bra i den stora Sandströmslokalen. Ingegärd hoppas på fler medlemmar.

Ingegärd Karlsson

 

Boule

Boulen startade upp den 28/4. Vi håller till bakom Arenahall på onsdagar från kl.10.00 Fika har vi givetvis med oss. Vi har varit 12-15 stycken som haft roligt. Här kan vi vara många fler. Alla är välkomna.

Stig och Eira Källström

 

Brevduvor                                                                                   

För att minska utgifterna på porto så gör våra brevduvor en enastående insats
till föreningen. De distribuerar SPF bladet och övrig viktig information till
medlemmarna i Lindesberg och Frövi. Ett stort TACK till  Harriet Persson,
Christina Dahlström som klistrat etiketter och sorterat till                       
alla duvslag som finns. Ett stort Tack till Lyckoklövern som tagit hand om posten   
och som duvorna kunnat hämta i hennes affär. Ett jätteTACK till alla duvor som har
gått eller cyklat runt och delat ut SPF bladet.

Harrieth Persson

Kaffekommittéerna

Ett sort TACK vill vi också ge till alla SPFdamer som har varit i startgroparna för att hoppa in om det var så att församlingshemmet hade slagit upp portarna.

Lotterikommittéerna

Ett stort TACK alla som sålt lotter ordnat med fina vinster. Lotter är lättsålda och ger

SPF kassan en bra inkomst.

Hemsidan

Vår hemsida www.spf/lindesberg har fått fler besökare och den rekommenderas till alla som har dator och där finns aktuell information.

Vi tackar vår webbredaktör Sven Burman för ett bra arbete.

 

SPF-Nytt                                                                                         

Ett annat viktigt organ för att alla medlemmar i SPF skall få information om aktuella
kommande händelser är SPF-Nytt. Vi kan läsa om saker som skall ske
i vår förening. Tidningens ansvariga utgivare har varit Arne Andersson, Sven Burman som har varit den som skrivit och som tryckt bladet.

 

Året 2021 med Naturspanarna

Vi har besökt många Naturreservat och andra itressanta natur-och kulturområden under året, inom en radie av ca. sex mil. Turernas längd har varierat mellan några kilometer till en mil, i varierande terräng. Vi har genomfört 24 olika span och 64 medlemmar har deltagit i något av dem. Ibland är det begränsat till 20 deltagare pga. parkerings möjligheter. eller att det inte går att vara för många. När vi var till Rynningeviken och Oset var vi så många att vi fick dela upp oss på två dagar och många av spanen har jag lovat repris på. T.ex. Kopparstigen/Kopparberg-Bångbro Herrgård via å och kanal, och lunch vid herrgården. En mycket fin och uppskattad tur. Ibland är det med spänning vi tar oss fram, t.ex. när Dammsjön hade tagit över Bergslagsleden och vi fick balansera på en kant och gå i en trång passage mellan träden. När det är för branta backar har vi ett alternativ "artrosled" uppkallat av mig själv, t.ex. Naturresservaten Kaljoxadalen och Kindla. Vid Järleån var det så mycket  .vatten så vi var där och byggde på den översvämmade bron dagen före. Det krävdes några gemensamma balansövningar innan vi sen tos oss över, alla valde att gå på bron, tyvärr, jag hade gärna sett att någon valt ett annat alternativ som jag också skulle ha följt med på. Men även jag tog mig till sist över på skakiga ben. En "torptur gjorde vi med start vid Leja. Bromsjö, Brännkorshagen och Nyskogen där vi samtidigt tittade på bl.a. Kambräken, Vätteros, Klubblav, Tallticka, Majviva, Plattlummer, Sårläka samt olika Orkidéer är några rara växter som vi tittade på. På Sommarträffen räknades det under husförhöret upp ca. 150 olika växter och djur som vi Tittat på under våren. Vid Sverkestaån fick vi lära oss hur flugfiske går till och även njuta av nygräddade Kolbullar med tillbehör. Ett Kultur och naturspan till Galleri Astley, där vi tittade på Strömstare i forsen och räknade djur i kulturparken samt en guidad visning av konsten inomhus. Avslutade sen med en fika i Café Misteln. Där vi senare passat på att göra ett besök vid två tillfällen när vi var i närheten, på väg hem från Riddarhyttan och Getapulien. Vinter träffen 29 december träffades vi i Kyrkberget och herrarna tog hem "Husförhöret" den här gången med hjälp av en utslagsfråga. Gun, Lars-Gunnar, Bengt och Monika har deltagit flest gånger på spanen under hösten.

Anita Lindgren

SPF Seniorerna Lindesberg

 

SLUTORD                                                                                                                                   

Nu när verksamhetsåret 2021 är till ända kan vi se tillbaka på ett år som vi inte har skådat. Ingenting blev som vi tänkt. Vi hann knappt starta året så blev allt upp och ned vänt. Våra trevliga medlemsmöten fick ställas in från och med mars. För att inte kunna starta upp under resterande år. Allt på grund av ett elakartad virus.

Medlemsantalet har under 2021  varit strax under 600 medlemmar.

Det är mycket som ska fungera i en förening och om alla hjälper till behöver bara några få dra det tunga lasset. Allt blir mycket trevligare då.

Till er som lämnar ett uppdrag av olika anledning eller fortsätter ert arbete, ett hjärtligt tack.

 

 

Arne Andersson                    Ordförande                .....................................................

Göran Bosdtedt                     V. Ordförande            .....................................................

Eva Ståby                               Sekreterare                ......................................................

Gerd Sköld Ylikoski               Kassör                         ......................................................

Krister Hedman                     Registeransvarig         .......................................................

Anita Lindgren                        Ledamot                     ........................................................

Barbro Österberg                  Ledamot                      .........................................................