Budget 2018

Nedan visas resultat för 2017 och budget för 2018.