September 2018

  • Nya Björkhagaskolan

Mötet inleddes med att ordförande Arne Andersson hälsade såväl gamla som nya medlemmar välkommen.

Därefter tog Gunilla Jonsson Ermedal över och berättade mycket inspirerande och kunnigt om svenska ortnamn. Bakgrunden till ett ortnamn ligger ofta mycket långt tillbaka i tiden. Vissa namn t o m från bronsåldern.
Som exempel valde Gunilla bl a orten Salem utanför Stockholm. Salem har från början haft namnet Slem vilket inte är så trevligt med dagens mått mätt. Därför har man lagt in ett a och bildat Salem. Slem kommer från slån dvs Slem var en plats med slånbär.

Efter Gunilla tog Nils-Erik Söderström vid och informerade grundligt om örat och dess konstruktion. Han berättade även hur man ska göra om man misstänker att man har en hörselnedsättning.

Efter kaffet tog Ricky Nordahl från LIF över. Ricky berättade om vad han gör i föreningen idag men även om hur han en gång kom till Lindesberg och handbollsgymnasiet på Lindeskolan. Han betonade även hur viktigt handbollsgymnasiet är för LIF.
Ricky delade ut fribiljetter till söndagens hemmamatch samtidigt som Stig-Inge Wentzell informerade om sin roll inom LIF. Han fungerar bl a som konfrancier på matcherna.
Mötet avslutades med att ordf Arne informerade om Seniormässan den 3 oktober samt att resekommitten informerade om kommande julbordsresa. Lottdragning avslutade mötet.