Mars 2023

Marsmötet den 15/3 2023 har ägt rum i Församlingshemmet

Marsmötet den 15/3 2023 inleddes med att vår ordf Lars hälsade oss alla välkomna. Ett speciellt välkommen til vår nya medlem. Lars informerade om att på Vinterspår hade vi fått 7 nya medlemmar. Lars hade därefter en säkrhetsgenomgång om lokalen och var hjärtstartare finns. En medlem påtog sig ansvaret för detta då han hade utbildning.

Nu till dagens föredragshållare Anna Skult från Familjens Jurist. Hon började att tala om framtidsfullmakter. Det som är viktigt är skriftlighetskraven, det ska tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare samt att fullmakten är vederbörligen bevittnad av två icke familje-medlemmar. Dessutom vem/vilka som är fullmaktstagare.
Fullmaktshavaren kan vara en eller flera fysiska personer. Fullmakten träder i kraft när givaren pga sjukdom, psykisk störning etc inte kan företräda sig själv.
Alternativet till framtidsfullmakt är God Man!
Anna tog därefter upp sambolagen, äktenskap och testamenten. Anna menade att man ska ha tre fullmakter, Bankfullmakt, Framtidsfullmakt samt Testamente.

Vi alla tyckte att Anna framförde sitt budskap på ett mycket bra och pedagogiskt sätt!

Anna avtackades av Lars med en lokal gåva. Resekommittén informerade liksom Spanarna och Hörselansvarig.
Kaffe dracks och lotteri vidtog.