Valberedningens förslag till funktionärer för 2017/2018

Valberedningens förslag inför SPF:s årsmöte 15 febr 2017

Till ordförande föreslås omval av Arne Andersson

Till styrelseledamöter föreslås:

Hugo Kreij, Sven Burman, Krister Hedman och Ann-Charlotte Tegerhult omval
Ingrid Beskow, Harrieth Persson. Gerd Ylikoski och Margareta Davidsson kvarstår

Till revisorer föreslås:
Kerstin Sjöström och Christina Dahlström omval.
Ersättare Anita Fredriksson omval

Till Trafikombud föreslås: Sven-Åke Gustavsson omval

Till hörselombud föreslås; Nils Erik Söderström, nyval

Till Kultur- o resekommitte: föreslås Ann-Kristin Kreij, (sammankallande) och Margareta Burman. Omval.

Till friskvårdskommitte´föreslås: Gert Svensson, sammankallande och Birgitta Jansson (Bowling) omval och Ulla Örn nyval

Till brevduvesamordnare föreslås: Harrieth Persson omval

Till bridgekommitten föreslås: Ulla Andersson (sammankallande) Birgit Heintz. Atle Heiming och Inga Olsson omval

Till kaffekommitte 1 föreslås: Margareta Andersson (sammank.)Margareta
Palmgren, Sylvia Lundevall omval samt Ann-Mari Blomberg nyval.

Till kaffekommitte 2 föreslås: Inger Fernkvist,( sammank) Marianne Olsson,
Kristina Källgren och Monika Hellmertz omval

Ersättare till kaffekommitteerna föreslås: Gudrun Andersson, Kerstin Ställberg,
Gerd Gustavsson omval och Anna-Greta Johansson nyval

Till lotterikommitteer föreslås:
Mars: Ingrid Beskow och Kerstin Jansson, omval

April: Ann-Katrin Lindblom och Gun Eriksson,, omval

Maj: Styrelsen
Sept: Anna-Greta Johansson och Gun Smeds, omval

Okt: Harrieth Persson och Florence Bråthen, omval

Nov: Anna-Britt Juliusson och Christina Dahlström nyval

Dec: Herrarna i styrelsen

Jan: Barbro Österberg och Ulla Bertilsson, omval

Febr: Britt-Mari Karlsson och Berit Jäderqvist, omval

Ledamöter till ny valberedning föreslås av styrelsen