September 2023

DeVaDå från Kumla underhöll

Mötet inleddes med att ordf  Lars hälsade oss välkomna speciellt nya medlemmar. Därefter spelade och sjöng DeVaDå från Kumla. Deras repertoar bestod av gamla godingar som "Säg det i toner", "Den gamla spinnrocken" "Hallo Dolly" med flera jazziga låtar. Trevlig presentation mellan låtarna.
Efter c:a en halvtimme vankades kaffe med fralla och därefter vidtog DeVaDå med ytterligare trevliga låtar anpassade efter åldern på åhörarna.
Resekommittén informerade om dels Säffleresan dels julbordsresan. Anita från spanarna informerade om nästa spaning samt kommande spaning den 28/9 till Munkstensdalen. På fråga om vad som krävs för att vara med i spanarna blev svaret "naturintresserad och trevlig"!
Lars informerade om att SPF och PRO skapat ett "Gång- och cykelråd" i kommunen.
Mötet avslutades med lottdragning.