Valberedningens förslag

SPF SeniorernaLindesberg

Valberedningens förslag, inför årsmötet 2018-01-21

Mötesordförande Rune Åkerblom

Sekreterare Gerd Sköld Ylikoski

Protokolljusterare Gun Smeds och Ulla Örn

Ordförande för 2018 Arne Andersson omval 1 år

Styrelseledamöter Eva Ståby nyval 2 år
Barbro Österberg nyval 2 år
Leif Olsson fyllnadsval 1 år
Ingrid Beskow omval 2 år
Gerd Sköld Ylikoski omval 2 år
Sven Burman kvarstår 1 år
Krister Hedman kvarstår 1 år
Hugo Kreij kvarstår 1 år

Revisorer Christina Dahlström omval 1 år
Kerstin Sjöström omval 1 år
ersättare Anita Fredriksson omval 1 år

Hörselombud Nils Erik Söderström omval 1 år

Trafikombud Sven-Åke Gustavsson omval 1 år

Resekommitté Ann-Christine Kreij omval 1 år
Margareta Burman omval 1 år

Friskvårdskommitté Gert Andersson omval 1 år
Birgitta Jansson omval 1 år
Ulla Örn omval 1 år

Brevduvesamordn. Harrieth Persson omval 1 år

Bridgekommitté Ulla Andersson omval 1 år
Atle Heiming omval 1 år
Inga Olsson omval 1 år
Gudrun Eriksson nyval 1 år

Kaffekommitté-1 Margareta Andersson omval 1 år
Ann-Mari Blomberg omval 1 år
Monica Andersson nyval 1 år
Barbro Gustavsson nyval 1 år

Kaffekommitté-2 Christina Källgren omval 1 år
Inger Fernkvist omval 1 år
Marianne Olsson omval 1 år
Monika Helmertz omval 1 år
Ersättare till Gudrun Andersson omval 1 år
kaffekommittéer Kerstin Ställberg omval 1 år
Gerd Gustavsson omval 1 år
Anna-Greta Johansson omval 1 år

Lotterikommittéer

mars Gunvor Axelsson nyval 1 år
Karl-Olov Axelsson nyval 1 år

april Ann-Katrin Lindblom omval 1 år
Gun Eriksson omval 1 år

maj Styrelsen omval 1 år

september Anna-Greta Johansson omval 1 år
Gun Smeds omval 1 år

oktober Harrieth Persson omval 1 år
Florence Bråthen omval 1 år

november Anna-Britt Juliusson omval 1 år
Christina Dahlström omval 1 år

december Herrarna i styrelsen omval 1 år

januari Barbro Österberg omval 1 år
Ulla Bertilsson omval 1 år

februari Britt-Mari Karlsson omval 1 år
Berit Jäderqvist omval 1 år

1:a namnet i alla kommittéer är sammankallande

För valberedningen:

Bo Källgren

Ulla Bertilsson