Januari 2018

Bron vid Lidl blir inte av!!!!

Årets första SPF-möte ägde rum den 17 januari i snöväder. På programmet stod det Pensionsmyndigheten. Myndigheten företräddes av Annika Ljungkvist som på ett pedagogiskt utmärkt sätt redogjorde för vad Bostadsbidrag är och vilka som omfattas av denna pensionsförstärkning.
Obs! Bostadsbidrag är inte ett bidrag utan en förstärkning av pensionen för pensionärer och sjukpensionärer som har låg total pension.
En viktig upplysning var att även om man bor i egen villa har man rätt att söka bostadbidrag.
Blankett finns att fylla i på nätet under Pensionsmyndigheten.se eller man kan få hjälp av deras kundservice 0771-776 776. Det finns även lokalkontor i Lindesberg där man kan få hjälp.
Bra information och viktig!

Efter information av resekommittén om vinresan den 16/8 och av valberedningen och kaffedrickning fortsatte eftermiddagen med information av Gunnar Jaxell om järnvägsövergången vid Lidl.

 

Gunnar redogjorde för varför trafikverket vill stänga överfarten och i stället bygga en gångbro över.
Därefter kom dagens sensation nämligen att bron blir inte av. För att bygga bron krävs en planändring bl a så äger Sixten Larsson AB delar av den mark som skulle utnyttjas liksom Lidl. Planändringar tar tid och Trafikverket blåser av det hela eftersom det är omöjligt att hinna göra klart fram till 2020 när de öronmärkta pengarna för projektet försvinner. Kommunen utreder vidare om det i stället ska bli en tunnel eller....