Mars 2022

Juristen Anna Skult informerade om Framtidsfullmakter

Ordf Arne hälsade alla välkomna och speciellt nytillkomna medlemmar. Därefter lämnade han ordet till juristen Anna Skult som skulle informera oss om framtidsfullmakter.

Anna S började med att det ställs en del formkrav på en framtidsfullmakt. Man måste vara 18 år, den ska vara skriftlig, bevittnas av två personer samtidigt samt att den som lämnar fullmakten ska vara "vid sinnens fulla bruk".
Vidare ska fullmaktshavaren vara en fysisk person men det kan vara en eller flera personer.

Anna berättade vidare om omfattningen av fullmakten samt ikraftträdandet mm. Att beskriva all information skulle leda alltför långt men en sak fastnade... skillnaden mellan Bankfullmakt, Framtidsfullmakt och Testamente. Bankfullmakt är något man har när man mår bra. Framtidsfullmakt när man är dålig och Testamante när man är död.

Ett försök att sammanfatta Annas information är att det är mycket krångligare än man kan tro efter att ha läst på nätet. Anna varnade för alla mallar som man kan ladda ner från nätet. Dessa fungerar endast om man är gift, har ett barn, ingen fastighet och inget företag.
Ta kontakt med en jurist var Annas mycket goda råd!

Tack Anna för mycket bra information framförd på en mycket bra sätt!

Mötet fortsatte med information från Resekommittén som bl a informerade om Ungernresan som kommer att ställas in på grund av läget vid Ungerngränsen. Resan ersätts av en resa i slutet av oktober till Andalusien. Mer info om resan kommer på hemsidan och på infoblad kommande möten samt nästa SPF-Nytt.

Vidare informerade promenadgrupp, spanarna, boule, bowling och bridge om deras respektive aktiviteter.
Mötet avslutades med lott dragning! Tji vinst denna gång..

Mötet beslutade vidare att skänka 5000 kr till Ukraina.