November 2017

Stefan Jansson

November mötet inleddes med information om lasarettets framtid av Harrieth Persson. Hon och två till medlemmar i SPF var på möte med lasarettsledningen den 24/10. Ledningen framhöll att det ska finnas tre akutsjukhus kvar i länet. Varje sjukhus har sin specialitet där Linde lasarett kommer att operera höftleder, galla och ögon. Det är ett sätt att få tillräcklig kompetens genom att antalet operationer blir tillräckligt stort. Karlskoga och Örebro svarar för andra områden.
I första hand kommer länsborna, men många patienter kommer även från andra län.
Vidare kommer man att inrätta en ny avdelning på lasarettet en dagvårdsavdelning där en patient kan stanna i 23 timmar för bedömning en längre tid av läkare.

Resekommittén hade därefter en kort information om julbordsresan, Tjeckienresan och Vinresan. Informationsbroschyrer fanns tillgängliga för de som så önskar.

Ordförande Arne A hälsade dagens gästföreläsare Stefan Jansson välkommen och Stefan tog över scenen.

Stefen läste egna texter och dikter som omfattade det mesta i Lindesberg. Oförglömlig var texten om bron över järnvägen vid Lidl.
En dikt om pensionärer var mycket träffande liksom hans dikt eller vers om sjö eller hav.
Han uppförde en fri tolkning eller förkortning av Taube-låtar liksom dikten "I stället för nyårsklockorna"

Till slut fick vi ett extra nummer "Stackars Jesus". Gemensamt för allanummer i hans framställning var att de var träffande och mycket annorlunda. Tyvärr kommer man inte ihåg annat än att de var roliga och att det var ett starkt scenframträdande.

Kaffedrickning vidtog och därefter informerade Jackie Gustavsson från länsradion om deras verksamhet. De sänder på 92,6 MHz över Lindesberg varje vardag mellan 10.00 och 13.00 med repris efter 22.00 på kvällen. Tyvärr angav Jackie 100,7 MHz men på deras hemsida gäller det Lekeberg.
Många kända namn förekommer i programmet bl a Peter Flack på måndagarna. Jackie utlovade även att de skulle kunna sända sitt program "Skivor till kaffet" från SPF i Lindesberg förslagsvis under våren 2018.
Till sist vidtog lotteridragning med ett antal nöjda lottkunder.