Studeicirkel

Aktuell deltagarlista visas här

NATURSPANARNA
Idag hade vi vår första träff i Studiecirkel "Blomsterfjället Ansätten". I juli drar vi till Bakvattnet och då kan vi floran näst intill "utan och innan"!!! Dessutom boken, som går runt bland deltagarna, med bakgrund, historik och växter.
Första läxan som spontant kom upp var: köpa sig en mygghatt! för säkerhets skull....

Nedanstående fanns i NA 24 januari

Klicka här