Årsmöte 2023

SPF:s årsmöte 2023 hölls den 15/2.

Mötet inleddes med att ordf Arne A hälsade alla välkomna. Till mötesordförande valdes Rune Åkerblom och till sekreterare väldes Gerd Sköld Ylikoski. Mötet sköttes rappt och bra av Rune. Valberedningen hade gjort ett mycket bra jobb vilket ledde till att mötet snabbt var vid den sista punkten. Då hade bl a Lars Idstam valts till ordförande och mötesavgiften höjts till 60 kr. I övrigt skedde val enligt valberedningens förslag.
Den nya styrelsen består av
ordf Lars Idstam
vice ordf Arne Andersson
Sekreterare Christer Palm
Kassör Gerd Sköld Ylikoski
Ledamot vice kassör Kerstin Rogemyr
Medlemsansvarig Britt Pettersson
Ledamot Nils-Erik Söderström
Avgående styrelseledamöter från förra styrelsen avtackades, Eva Ståby, Anita Lindgren och Elisabeth Gustavsson.
Arne Andersson avtackades efter hans 7 år i styrelsen.

Durfelan spelade några låter som gjorde att det spritte i benen, härligt där har vi vårt husband!
Kaffe dracks och goda mackor inmundigades. Till slut lotteri!!!!!