Februari 2017/Årsmöte

Årsmötet inleddes med en parentation över bortgångna medlemmar.
Årsmötet leddes av Rune Åkerblom och samtliga föreslagna val och omval gick igenom. Den nya styrelsen kan ses under menyalternativet Om föreningen /Styrelsen. De olika funktionärerna för 2017 finns under Om föreningen /Funktionärer.

Efter själva årsmötesförhandlingarna underhöll Jesper Hugosson med tre elever från Estetiska programmet på Lindeskolan med en mycket varierad och trevlig repertoar väl anpassad för auditoriet.

Foto: Margareta Davidsso

Vårt nya hörselombud Nils Erik Söderström informerade om att han jobbat mycket länge i branschen och att han såg som sin uppgift att hjälpa till varhelst det behövs. Räds ej att ta kontakt med honom vid problem exempelvis i offentliga byggnader.

Resekommittén informerade om Kumlaresan, Operan på Skäret samt Kulturarvskortet som halverar kostnaden för entréer på muséer mm. Läs mer på www.kulturarvskortet.se.

Kaffe med dopp vidtog och mötet avslutades med lottdragning i vanlig ordning.