Augusti 2022 månadsmöte

Augustimöte med Bergslagens Sparbank om IT-säkerhet

Mötet inleddes med att vice ordf Lars Idstam hälsade alla välkomna och speciellt till dagens talare Anna-Lena Gudmundsson och Krister Björk från Bergslagens Sparbank.
Dagens rubrik "Info om Säkerhet och IT-säkerhet".

Föredragshållarna Anna-Lena och Krister började med att ta upp "Vad är bedrägeri". De redogjorde för att det sker 240 000 bedrägerier per år i Sverige Varav 4000 drabbar äldre.
Det är dock ett mycket stort mörkertal eftersom många bedrägerier aldrig anmäls. Det finns en viss skam för att man blivit lurad och det kan vara så att man tycker det är onödigt att anmäla. Anna-Lena och Kristers budskap var att man alltid ska polisanmäla!

Vad kan man då råka utför?
- Social manipulation, någon ringer upp och försöker övertyga om att man ska exvis köpa BitCoin. Lena i rösten, övertygande, lätt att gå på den minan.
- Id-bedrägerier, man försöker via telefon komma överlösenord till mailadresser
- Kortbedrägerier, man försöker komma över lösenord till bankkort
- Fakturabedrägerier, man skickar ut falska fakturor, betala aldrig!
- Romansbedrägerier, oftast kvinnor som råkar illa ut.
- Investeringsbedrägerier, stora vinster utlovas!
Kolla alltid med Finansinspektionen om du är sugen på att investera i något skumt företag.

Vi fick även veta att det finns två typer av företag... de som blivit hackade och de som kommer att bli hackade!!!!

Avslutningsvis handlade det om lösenord. Var kritisk, byt lösenord ofta, ha långa lösenord, lämna ALDRIG ut dina lösenord.

 

Mötet fortsatte med att Sven B informerade om den nya SPF-appen.
Margareta B informerade om kommande resor. Andalusien den 23/10 där det finns platser kvar. Den 16/10 Säffleoperan med "Så som i himmelen" samt till slut julbordsresan den 28/11. Mer info i SPF-bladet som snart kommer.
Därefter informerade Örjan J om Vandrarna dvs de i föreningen som vill och kan vandra lite längre sträckor. Vi har nu Promenader, Spanarna och Vandrarna!
Anita L berättade kort om Ansättenvandringen i somras och gav boktips. Gun Smeds och Berit Nygren tipsade om att promenaderna börjar den 29/8 kl 10.00
Stig Källström informerade om att Boulen startat!