Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2022                                                                                           

Styrelsen för SPF Seniorerna Lindesberg överlämnar härmed verksamhetsberättelse för tiden 1 januari-31 december.

Styrelsen haft följande sammansättning.

Ordförande                          Arne Andersson

Vice ordförande                  Lars Idstam

Sekreterare                          Eva Ståby

Kassör                                  Gerd Sköld Ylikoski

Registeransvarig                 Britt Pettersson

Ledamöter                           Anita Lindgren

                                              Elisabeth Gustavsson

Styrelsens verksamhet och deltagande i distriktssammankomster och regionala arrangemang.
Styrelsen har haft 10 sammanträden som är protokollförda. Första torsdagen i varje månad utom juni-augusti har varit ordinarie sammanträdesdag. Sammanträdena har varit förlagda till Vuxenskolans lokaler, Kungsgatan 64 och Tittis Bistro.
Styrelsen har fungerat som planerare för underhållningen på månadsmötena.
Information av olika slag har lämnats på månadsmötena och 4 st SPF-Nytt har skrivits och delats ut till alla medlemmar.
Ledamöter har deltagit i en del sammankomster anordnade av distriktet.

Månadsmötena

Månadsmötetena har kunnat genomföras alla månader utom januari då smittrisken fortfarande var stor. Mötesplatsen för våra månadsmöten har från februari fram till och med maj varit hos Tittis Bistro i Lindesberg den tredje onsdagen i månaden kl. 15.00.
Från och med augusti och till december har månadsmötena varit på församlingshemmet.
Kaffe och smörgås har serverats på våra möten och lotter har sålts. Information från styrelsens olika punkter, angående resor, motion, mm.

Huvudprogram:

Januari:                      Inställt
Februari:                    Årsmöte
Mars:                           Anna Skult, Framtidsfullmakt och Bankfullmakt.
April:                            Inger Ivarsson och Kristina Utter underhöll med sång och musik.
Maj:                             Avslutning och lunch på Tittis Bistro
Augusti:                      Upptakt på Fingerboäng, minigolf och korvgrillning
Augusti:                      Månadsmöte: Banksäkerhet och IT säkerhet
September:               Delar av estetprogrammet från Lindeskolan spelade och sjöng.
Oktober:                     Ricky Axarp Nordahl informerade om Lif Lindesberg Handboll
                                    Anita Lindgren visade ett bildspel från olika Naturspan.
November:                LGF:s spelmän
December:                Lucia, Kulturskolans barnkör. Gröt och skinkmacka.

Vuxenskolan

Studier och kamratcirklar

Våren - 22 var Vuxenskolan öppen som vanligt. Cirkel Ladys of art på tisdagarna, Finska föreningen och Villaägarföreningen bl.a höll sina möten i lokalerna.
Diskussionen om nedläggning av Lindesbergs lokalerna eller byte av lokal har förekommit. Undertecknad slutade sin anställning 3 maj 2022.

Agneta Andersson

Bowling

Vi håller till i Bowlinghallen i Arenahallen Vi började den 17 januari och slutade inför sommaren den 16 maj. Vi hade även en prova på dag i samband med folkhälsoveckan i maj. Höstens bowling borjade den sjätte september och den sjätte december hade vi avslut för året. Det har varit 8-10 personer som varit aktiva.

Mona Östlund

 

Rese och Kulturkommittén

Under året har vi äntligen kunnat genomföra våra resor igen!
Vi startade med "Smaka på Dalarna". En busstur till tre olika platser. Vi fick smaka på ost på första stoppet, struts på det andra och knäckebröd på det tredje. Trevliga guider  informerade på alla ställen!

Nästa resa gick till Vadstena kloster och kyrka. Vi guidades av kunniga guider. God lunch avnjöts och en liten tur längs Vätterns strand med guiden blev det också.
I oktober reste vi söderut och njöt av sol och bad i Andalusien. Vädret var jättefint och hotellet låg precis vid stranden.
Utflykt till Malaga för alla och till Gibraltar för de som hade lust.

Säffleoperan är mycket populärt. I år gavs Såsom i Himmelen. Mycket fin föreställning med underbar musik. Lunch på hotellet ingick också.

Den traditionella julbordsresan avslutade året. Havet låg lungt, maten var god, och stämmningen likaså.

Det är trevligt att vi möts av positiva, glada pensionärer på våra resor! Vi ser nu fram emot nästa år, planering är på gång

Margareta Burman, Conny Englund, Monica Englund

 

Bridge

Vi är ett gäng på 8-9 par som spelar trivsel bridge. Vi träffas på tisdagar mellan klockan 13.30-17.30 på Kungsgatan 23, Bredvid Handelsbanken.

Alla är välkomna nya som gamla bridgespelare

Birgitte Thellefsen

 

SPF kören med orkester

Här finns inget att redovisa eftersom vi fortfarande saknar ledare.

 

Friskvård

Tisdagspromenaderna under våren 2022 (25 jan-31 maj) har varit 19 gånger.Under hösten 2022 bytte vi promenaddag till måndagar och det blev 13 gånger från 29 augusti - 28 november. Promenadvägarna har varierat, men oftast har vi (bl.a på grund av höga bränslepriser) hållit till i närområdet, t.ex. Tempelbacken, Carlssons udde eller Kyrkberget. Någon gång lite längre bort, t.ex. Andsjön eller elljusspåret i Pilkrog. Tisdagen den 26 april besökte vi Munkhyttans gamla skola och Solveig Andersson från hembygdsföreningen berättade om gamla tiders skola. Hon guidade oss även  runt området - en mycket uppskattad promenad ett stort tack till Solveig. Fikapauser ingick alltid i våra promenader. Efter fikat kastade de som ville boll en stund. Under påskveckans promenad utsågs också finaste påskägget. Vid höstavslutningen samlades vi för gemensam lunch vid Arena hallen

Vi hoppas på fortsatt gott deltagande i våra promenader och aktiviteter.

Friskvårdskommittén

Berit, Gun

 

Boule

Boulen startade upp den 27/4 och avslutade i mitten av november med lunch hos Kajsa och Pinnen. Vi håller till bakom Arenahallen på onsdagar från kl.10.00 Fika har vi givetvis med oss. Vi har varit 12-15 stycken som haft roligt. Här kan vi vara många fler. Alla är välkomna.

Stig och Eira Källström

 

Brevduvor                                                                                   

För att minska utgifterna på porto så gör våra brevduvor en enastående insats
till föreningen. De distribuerar SPF bladet och övrig viktig information till
medlemmarna i Lindesberg och Frövi. Ett stort TACK till  Harriet Persson,
Christina Dahlström som klistrat etiketter och sorterat till                       
alla duvslag som finns. Ett stort Tack till Lyckoklövern som tagit hand om posten   
och som duvorna kunnat hämta i hennes affär. Ett jätteTACK till alla duvor som har
gått eller cyklat runt och delat ut SPF bladet.

Harrieth Persson

Kaffekommittéerna

Ett sort TACK vill vi också ge till alla SPFdamer som har kokat kaffe, dukat och diskat. Tack till Lilla Logen för fina mackor.

Lotterikommittéerna

Ett stort TACK alla som sålt lotter ordnat med fina vinster. Lotter är lättsålda och ger SPF kassan en bra inkomst.

Hemsidan

Vår hemsida www.spf/lindesberg har fått fler besökare och den rekommenderas till alla som har dator och där finns aktuell information.

Vi tackar vår webbredaktör Sven Burman för ett bra arbete.

 

SPF-Nytt                                                                                         

Ett annat viktigt organ för att alla medlemmar i SPF skall få information om aktuella
kommande händelser är SPF-Nytt. Vi kan läsa om saker som skall ske
i vår förening. Tidningens ansvariga utgivare har varit Arne Andersson, Sven Burman som har varit den som skrivit och som tryckt bladet.

 

Året 2022 med Naturspanarna

Vi har gjort 24 Natur och Kulturspan under året. Vi har besökt naturreservat, gruvområden fågelsjöar samt andra intressanta områden och rundslingor i Bergslagen. Platserna är på ca. 6 mils radie från Lindesberg. 71 personer har deltagit någon gång under året. Bildspel från olika "span" på Lindegården. Vi hade en studiecirkel: Blomsterfjället Ansätten, med resa till ort och ställe i 4 dagar med 18 personer. Vi bodde i stugor och på campingen i Bakvattnet. Middagarna lagade vi över öppen eld eller i murrikor. Vi gjorde utfflykter till Hasslingsåfallet, Ansättens Canyon och Fjällbjörkens design.

Två dagsverken har vi gjort i Leja Naturreservat under hösten, till förmån för orkidéerna, tillsammans med orkidéräknar gruppen där undertecknad ingår. Vi samlade ihop, drog upp och bar bort smågranar och sly som Länsstyrelsen huggit ner och lämnat kvar. En uppskattad verksamhet från Länsstyrelsen som inte hade möjlighet att göra det själva.

Vi har två träffar om året , sommar- och vinterträff, då vi lyxar till det med att sitta på stolar vid bord. Promenad till Bångbro Herrgård via Kopparstigen, Å och kanal. Samt hos Kajsa och Pinnens. På de träffarna uppmärksammas någon lite extra och så har vi en lagtävling.                                                                                                                                                                               

Anita Lindgren

Vandrarna

Idén kom från en medlem i SPF Seniorerna. Det skulle vara roligt att gå på Bergslagsleden. På den första promenaden var vi 13-14 personer som samlades i Kloten en vacker dag i början på augusti, för att gå på etapp ett. Vi har därefter fortsatt vandra ytterligare två gånger, med några veckors mellanrum, innan underlaget blev för dåligt. Sträckorna vi går är lite längre än normalt, mellan åtta och elva kilometer. Stämmningen bland deltagarna är mycket god. Och många glada skratt har det blivit

Örjan Jelgert

 

SLUTORD                                                                                                                                   

Nu när versamhetsåret 2022 är till ända kan vi se tillbaka på ett år då vi äntligen fick träffas igen. Många trevliga möten har vi haft med bra musik och bra information. Vi får hoppas att det håller i sig.                                                                                                                  

Medlemsantalet i föreningen är straxt under 600.

Det är mycket som ska fungera i en förening och om alla hjälper till behöver bara några få dra det tunga lasset. Allt blir mycket trevligare då.

Till er som lämnar ett uppdrag av olika anledning eller fortsätter ert arbete, ett hjärtligt tack.

 

Arne Andersson                      Ordförande         ....................................................... .....                        
Lars Idstam                               V. Ordförande      ...........................................................

Eva Ståby                                  Sekreterare          ............................................................

Gerd Sköld Ylikoski                  Kassör                  ............................................................

Britt Pettersson                       Registeransvarig   ...........................................................   

Anita Lindgren                          Ledamot              ............................................................

Elisabeth Gustavsson              Ledamot               ............................................................