November 2018

Hans Fredlund f smittskyddsläkare informerade om influensor. Det kommer en ny influensa varje år med start i sydostasien. Till oss kommer den i november-december oftast. Varje år är det lite olika typ varför man måste ta fram ett nytt vaccin varje år. Ibland lyckas man bra ibland mindre bra.

Med längre tidsmellanrum kommer de riktigt allvarliga influensorna såsom Asiaten, Spanska sjukan och Svininfluensan.
I Sverige skyddar vi i första hand utsatta grupper genom att de får vaccin gratis. Med utsatta grupper menas äldre än 65, hjärt- och lungsjuka personer med nedsatt immunförsvar.

Hans Fredlund informerade även om det fästingburna viruset TBE som kan förorsaka mycket allvarliga följdsjukdomar. Hans tyckte att man ska vaccinera sig mot TBE. Detta kostar en del och kräver flera vaccinationer men är enda sättet att skydda sig.

Vi fick även reda på skillnaden mellan TBE och Borelia. TBE är ett virus medan Borelia är en infektionssjukdom som kan botas med pencilin.

Ett annat aktuellt område är antibiotikaresistens. man försöker så mycket som möjligt att minska användandet av antibiotika. I många fall är det dock inte möjligt, operationer kräver att infektioner behandlas med antibiotika.

Ett mycket intressant föredrag som klargjorde viktiga frågor!

Efter kaffet sjöng SPF-kören under ledning av John Jäderqvist och med stöd av SPF-orkestern.

Uppträdandet uppskattades tydligt av publiken som t o m fick ett extranummer.

Information från resekommittén och lottdragning avslutade mötet som var mycket välbesökt c:a 130 deltog.