Augusti 2019

  • Närsjukvårdsområde Norr

Mötet inleddes med att v ordf Leif O hälsade alla välkomna, speciellt två nya medlemmar samt föredragshållarna Elisbabeth Liljeqvist från hälso-och sjukvården och Cecilia Moraglio från folktandvården.

Elisabeth Inledde som föredragshållare med att som områdeschef beskriva  sitt verksamhetsområde som gäller sjukhus och primärvården i den norra länsdelen. Den kallas Närsjukvårdsområde Norr och omfattar akutmottagning, samt olika
specialistmottagningar.

 

Länsresurssamarbete sker inom kirurgi, ortopedi, röntgen mm.

Fram till 2030 har man konstaterat att fler ska försörjas av färre vilken gör att man måste förskjuta vården från akutsjukhus till nära vård dvs i hemmet. För den skull satsar man på mobila team som ska kunna verka i hemmet.

Efter Elisabeth informerade Cecilia M om tandvården. Själv jobbar hon dels inom folktandvården dels inom Kunskapscentrum för äldres munhälsa.
Idag har fler egna tänder kvar än tidigare. Man har konstaterat att munhälsa och hälsa hör ihop. Det finns bl a kopplingar mellan diabetes och tandlossning samt mellan hjärt-och kärlsjukdomar och tandlossning. Kognitiva sjukdomar och tandhälsa har även visat sig höra samman

Cecilia informerade även om muntorrhet och salvtillstånd. Tandvårdsstödet beskrevs även.

Mötet avslutades med kaffe och lottdragning där som vanligt någon annan vann!