Februari 2024

Ordf Lars inledde årsmötet med att hälsa alla välkomna. Några nya medlemmar syntes ej denna dag. Lars höll en kort säkerhetsgenomgång varefter han höll en parentation över under året bortgångna medlemmar.
Rune Åkerblom valdes att sitta ordf under årsmötet och Gerd Sköld Ylikoski valdes till sekreterare.
Föredragningslistan följdes punkt för punkt. Se även protokoll årsmötet.
Den enda punkt som vållade frågor var att medlemsavgiften ska höjas med 50 kr till 325 kr år 2025.
Gerd meddelade att om vi inte höjer får vi bara behålla 40 kr/medlem med höjning får vi behålla 90 kr. Övriga pengar tar SPF central + distriktet.
Efter årsmötet erhöll de olika kommittémedlemmarna ett varsitt presentkort för sitt arbete under året.

Christer Karlsson och Lennart Uske underhöll med 3 låtar för kaffet, trevligt. Och äntligen kaffe och god macka.  Varpå Christer och Lennart fortsatte med ytterligare låtar, en blandnings av hårdrock och ballader. Härligt!

Naturspanarna informerade om div utflykter och Bosse Persson om projektet ihop med Björkhagaskolan som vuxenförebilder i skolan. Intressant!
Mötet avslutades med lottdragning.