Oktober 2021

Oktobermötet hölls i Tittis Bistro, Folkets Hus

Mötet inleddes med att Arne A hälsade nya medlemmar hjärtligt välkomna. Inte mindre än 15 st nya medlemmar, inte dåligt. Lars Idstam hälsade vår föredragshållare Håkan Blaxmo välkommen och överlämnade ordet till honom.


Håkan B redogjorde på ett mycket instruktivt sätt om planer för gator, cykelbanor och gångbanor i Lindesbergs tätort. Bl a ska  Kristinavägen byggas om förmodligen 2023 varvid även gångpassager kommer att fixas.
Det finns många problem som behöver åtgärdas i kommunen men anslagen är inte av det gigantiska slaget utan tvärtom. För att nämna några ställen har vi Dalkarshyttan, ny infart från Stafettgatan, Strandpromenaden ska målas med kontrastlinje för att undvika felsteg, Skolgatan med PostNord är trång mm mm.
Vi fick nyttig information om sådant vi går och gnäller om och nu har en viss förståelse för att inte allt finns på plats omedelbart.

 

Vi drack därefter kaffe och åt goda smörgåsar och därefter vidtog musik med LFG:s Spelmän som underhöll med folkdanser av olika slag. Hambo, schottis, gånglåtar bl a.
Skön musik för gamla öron.

Så vidtog lottdragning men icke vinst nu heller.