Mars 2017

Mars månadsmöte inleddes med att Asta Walling Anhörigstrateg på kommunen informerade oss om de olika anhörigstöden som finns för invånarna i kommunen.

Därefter vid tog allsång med SPF-orkestern med stöd av SPF-kören under ledning av Inger Ivarsson.

Deltagarna sjöng under ackompanjemang av SPF-orkestern.Orkestern spelade själva två mycket svängiga låtar där man främst slogs av Seppo Ylikoskis fantastiska solon på gitarr.

Att medlemmarna trivdes och hade roligt kan inte minst se på vår tidigare ordförande Ulla Örn.

Resekommittén och friskvårdsgruppen informerade och mötet avslutades med en kort information om Facebook.