Mars 2019

Hans-Inge Lindeskov om demens.
"När minnet och andra förmågor sviktar"
Demens berör oss alla!

Marsmötet inleddes med att ordf Arne hälsade alla välkomna och speciellt Hans-Inge Lindeskov, dagens gäst.

Hans-Inge inledde med att betona att demens inte är en psykisk sjukdom utan en organisk. Demens är en nedbrytning av hjärnceller.

Hans-Inge är utbildad sjuksköterska, pensionär sedan 5 år och reser runt och föreläser om demens. Han har gjort 1800 utredningar och har bred erfarenhet. Vi fick ett antal hisnande siffror presenterade för oss....

I världen finns 50 miljoner demensdrabbade och siffrorna väntas stiga till det tredubbla till år 2050. Hög ålder är största riskfaktorn!

I Sverige är 160 000 drabbade och förväntas öka till 250 000 år 2050.
10 000 är yngre än 65 år. I Lindesberg finns 447 drabbade.
Antal insjuknade ökar med 20 000/år.

Sjukdomen berör eftersom den berör de som drabbas, anhöriga, vård och omsorg, allmänheten samt skattebetalarna eftersom kostnaden för demenssjukdomar var år 2014 63 miljarder kr.

Demens betyder "Utan själ" och är ett syndrom, olika symtom, om organiska störningar och sjukdomliga förändringar i hjärnan.
- Minnesstörning - Altzheimers sjukdom
- Afasi - språksvårigheter
- Apraxi - nedsatt förmåga för praktiskt handlande
- Agnosi - känner inte igen föremålOlika sä
- Exekutiva störningar - nedsatt förmåga att dra slutsatser, planera och organisera.

Olika sätt att motverka demens enligt Hans-Inge...

- Motverka högt blodtryck
- Övervikt bort
- Fysisk aktivitet 3x30 min/vecka
- 3 - 5 koppar kaffe/dag
- Rätt kost B12 extra
- Motionera hjärnan
- Aktivt liv
- Stressa av
- Sova gott, regelbundet
- Motverka depression
- Måttligt med alkohol, ej röka.

Många kloka ord från en mycket duktig och intressant föredragshållare alla lyssnade intresserat.

Mötet fortsatte med kaffe och därefter mannakänguppvisning från  Nya Snickerifabriken och Kerstins Gårdsbutik.

Alla karlar var mycket intresserade, trevligt!

Mötet avslutades med lottdragning.