April 2022

Månadsmötet April 2022 hölls på Församlingshemmet med gäster Inger Ivarsson och Kristina Utter som underhöll med sång och musik

Månadsmötet april 2022 hölls på nytt i Församlingshemmet efter pandemi och annat. Mötet inleddes med att vice ordf Lars Idstam hälsade nya och gamla medlemmar välkomna. Lars lämnade därefter över till våra underhållare Inger Ivarsson och Kristina Utter.
Inger sjöng till ackompanjemang av Kristina många gamla slagdängor som vi alla kände igen oss i. Vi fick dessutom delta i en par sånger och det var roligt eftersom man kom ihåg vissa rader av texten.

Därefter drack vi kaffe och åt mycket goda smörgåsar. Inger och Kristina fortsatte med ett antal låtar som alla kändes välbekanta, trevligt!

Därpå följde information om Folkhälsoveckan 16-20 maj av Anita Lindgren. Se det digra programmet på annan plats på hemsidan, Aktiviteter, Folkälsovecka.
Resekommittén informerade om resan till Andalusien 24-31 oktober. Anmäl snarast om du vill följa med. Vidare informerade COnny E om resan till dalarna 5 maj och Vadstena 7 juni. Ett fåtal platser finns kvar.
Lottdagning vidtog och vissa vann två vinster, Lars önskade oss en trevlig sommar och mötet avslutades.