Funktionärer 2022

Revisorer
Christina Dahlström 072-303 09 25
Ingrid Beskow 070-598 13 78

Suppleant
Kerstin Sjöström 076-836 46 78

Medlemsregister
Britt Pettersson  070-531 05 95

KPR
Lars Idstam 070-292 41 80

Trafikombud
Lars Idstam 070-292 41 80

Hörselombud                                                                                                 
Nils Erik Söderström 070-630 55 60

Studieansvarig
Gerd Sköld Ylikoski 070 3747673

Webbansvarig och redaktör för SPF-Nytt
Sven Burman 0708-310765

Resekommitté
Sammankallande Margareta Burman 070-5631148
Conny Englund 070-6282729

Friskvårdskommitté
Berit Nygren 070-645 67 66
Eva Ståby 073-056 37 93
Christina Axelsson Ståby 070-

Naturspanarna
Anita Lindgren 070-608 64 60
Monika Englund 070 649 24 96

Per-Allan Norman 070-600 84 08

Boule
Stig Källström 076-809 74 67
Åke Jansson 070-559 77 97

Bowling
Mona Östlund 070-235 72 81

Brevduvesamordnare
Harriet Persson 070-566 47 35 

Bridgekommitté
Sammankallande Birgitte Thellefsen 070-528 45 12
Atle Heiming 0581-100 62
Gudrun Eriksson 073-052 69 39

Kaffekommitté 1
Sammankallande Birgitta Söderström 070-204 07 96
Gunwor Axelsson 070-686 55 85
Inger Norberg 070-363 29 02
Alice Tegin 070-280 95 66

Kaffekommitté 2
Sammankallande Christina Bennermalm
Lisbeth Ekmark 073-802-67 55
Margareta Jakobsson 070-405 29 54
Elvy Arnesson 070-207 40 84

Ersättare
Kerstin Ställberg 070-633 98 13
Gerd Gustavsson 070-520 21 18

Lotterikommittéer
Mars 2023 Bosse Axelsson 070-671 64 95
Leif Pettersson 070-928 81 24

April 2023 Christina Axelsson-Ståby 070-644 02 81
Eva Ståby 073-056 38 93

Maj 2023 Styrelsen

Sept 2023 Gun Smeds 070-313 25 36
Anna-Greta Johansson 076-307 05 47

Okt 2023 Anneli Holmberg 072-887 81 01
Lena Selander 070-327 75 75

Nov 2023 Christel Bjunge 070-768 05 13
Maj-Britt Nålberg 070-601 18 49

Dec 2023 Styrelsen herrar

Jan 2024 Eva Idstam 070-713 61 39
Ylva Ringström 076-186 50 03

Feb 2024 Per Birath 070-684 55 09
Monica Birath 070-254 92 66

Valberedning Sammankallande Bo Ringström 072-331 98 10
Lars Eriksson 070-996 32 98