Funktionärer 2020

Revisorer
Christina Dahlström 072-303 09 25
Ingrid Beskow 070-598 13 78

Suppleant
Kerstin Sjöström 611770

Medlemsregister
Krister Hedman 140 94

KPR
Lars Idstam 070-292 41 80
Arne Andersson ers

Trafikombud
Lars Idstam 070-292 41 80

Hörselombud                                                                                                 
Nils Erik Söderström 070-630 55 60

Studieansvarig
Gerd Sköld Ylikoski 070 3747673

Webbansvarig och redaktör för SPF-Nytt
Sven Burman 0708-310765

Resekommitté
Sammankallande Margareta Burman 070-5631148
Sven Burman 0708-310765
Conny Englund 070-6282729

Friskvårdskommitté
Sammankallande Göran Bostedt 070-555 72 72 
Gun Smeds 070-313 25 36
Carina Eriksson 073-801 32 12
Birgitta Jansson 070-510 79 56 (Endast Bowling)

Brevduvesamordnare
Harriet Persson 070-566 47 35 

Bridgekommitté
Sammankallande Ulla Andersson 070-261 96 19
Atle Heiming 0581-100 62
Birgitte Thellefsen 070-528 45 12
Gudrun Eriksson 073-052 69 39

Kaffekommitté 1
Sammankallande Barbro Gustavsson 070-309 23 08
Gunwor Axelsson 070-686 55 85
Lena Eriksson 070-531 31 64
Karin Eriksson 070-831 13 15

Kaffekommitté 2
Sammankallande Monica Helmerz 070-442 72 76
Inger Fernqvist 073-771 22 63
Marianne Olsson 0581-415 25
Kerstin Gauffin 070-257 78 66

Ersättare båda grp Anna Greta Johansson 076-307 05 47
Gudrun Andersson 070-277 11 50
Kerstin Ställberg 070-633 98 13
Gerd Gustavsson 070-520 21 18

Lotterikommittéer
Mars 2020 Sonja Belsby 073-994 42 58
Leif Pettersson 070-928 81 24

April 2020 Christina Axelsson-Ståby 070-644 02 81
Bosse Axelsson 070-671 64 95

Maj 2020 Styrelsen

Augusti 2020 Styrelsen

Sept 2020 Gun Smeds 070-313 25 36
Anna-Greta Johansson 076-307 05 47

Okt 2020 Anneli Holmberg 072-887 81 01
Lena Selander 070-327 75 75

Nov 2020 Christel Bjunge 070-768 05 13
Maj-Britt Nålberg 070-601 18 49

Dec 2020 Styrelsen herrar

Jan 2021 Barbro Österberg 073-955 58 41
Ulla Bertilsson 070-536 10 05

Feb 2021 Per Birath 070-684 55 09
Monica Birath 070-254 92 66

Valberedning Sammankallande Anneli Holmberg 072-887 81 01
Christina Axelsson-Ståby 070-644 02 81
Bo Källgren 070-363 89 66