Funktionärer 2022

Revisorer
Christina Dahlström 072-303 09 25
Ingrid Beskow 070-598 13 78

Suppleant
Kerstin Sjöström 076-836 46 78

Medlemsregister
Britt Pettersson  070-531 05 95

KPR
Lars Idstam 070-292 41 80
Arne Andersson ers

Trafikombud
Lars Idstam 070-292 41 80

Hörselombud                                                                                                 
Nils Erik Söderström 070-630 55 60

Studieansvarig
Gerd Sköld Ylikoski 070 3747673

Webbansvarig och redaktör för SPF-Nytt
Sven Burman 0708-310765

Resekommitté
Sammankallande Margareta Burman 070-5631148
Monika Englund 070-649 24 96
Conny Englund 070-6282729

Friskvårdskommitté
Sammankallande Gun Smeds 070-313 25 36
Berit Nygren 070-645 67 66

Naturspanarna
Anita Lindgren 070-608 64 60
Monika Englund 070 649 24 96

Boule
Stig Källström 076-809 74 67
Eira Källström 0581-264 77

Bowling
Mona Östlund 070-235 72 81

Brevduvesamordnare
Harriet Persson 070-566 47 35 

Bridgekommitté
Sammankallande Birgitte Thellefsen 070-528 45 12
Ulla Andersson 070-261 96 19
Atle Heiming 0581-100 62
Gudrun Eriksson 073-052 69 39

Kaffekommitté 1
Sammankallande Birgitta Söderström 070-204 07 96
Gunwor Axelsson 070-686 55 85
Inger Norberg 070-363 29 02
M;arianne Arvidsson 070-580 52 17

Kaffekommitté 2
Sammankallande Monica Helmerz 070-442 72 76
Anna-Greta Johansson 076-307 05 47
Christina Bennermalm 070-330 02 75
Kerstin gauffin 070-257 78 66

Ersättare
Kerstin Ställberg 070-633 98 13
Gerd Gustavsson 070-520 21 18

Lotterikommittéer
Mars 2022 Sonja Belsby 073-994 42 58
Leif Pettersson 070-928 81 24

April 2022 Christina Axelsson-Ståby 070-644 02 81
Bosse Axelsson 070-671 64 95

Maj 2022 Styrelsen

Augusti 2020 Styrelsen

Sept 2022 Gun Smeds 070-313 25 36
Anna-Greta Johansson 076-307 05 47

Okt 2022 Anneli Holmberg 072-887 81 01
Lena Selander 070-327 75 75

Nov 2022 Christel Bjunge 070-768 05 13
Maj-Britt Nålberg 070-601 18 49

Dec 2022 Styrelsen herrar

Jan 2023 Barbro Österberg 073-955 58 41
Ulla Bertilsson 070-536 10 05

Feb 2023 Per Birath 070-684 55 09
Monica Birath 070-254 92 66

Valberedning Sammankallande Anneli Holmberg 072-887 81 01
Christina Axelsson-Ståby 070-644 02 81
Bo Källgren 070-363 89 66