Planering promenader hösten 2023

SPF-PROMENADER HT 2023.

AUGUSTI
14 Carlssons udde
21 Västantorp, fika vid salamander dammen
28 Båtklubben *)

SEPTEMBER
4 Kyrkberget via bergsparken
11 Bromsjö *)
18 Tempelbacken via Lilla Lindesjön
25 Fritidsbyn via Persbäcken och Gruvgatan

OKTOBER
2 Carlssons udde
9 Golfbanan andra slingan *)
16 Dalen och bäcken vid Östermalm *)
23 Kyrkberget via Dalkarlshyttan
30 Salamander dammen via Gruvgatan

NOVEMBER
6 Strandpromenaden till Kyrkberget
13 Pilkrog *)
20 Tempelbacken via Lilla Lindesjön
27 Norslund

DECEMBER
4 Carlssons udde, avslutning

START VID ARENAHALLEN KL.10.00. MEDTAG EGET FIKA.
EVENTUELLA ÄNDRINGAR MEDDELAS GÅNGEN INNAN.
*) = SAMÅKNING