Oktober 2023

Möte oktober 2023

Ordf Lars välkomnade samtliga till dagens möte. Kort säkerhetsgenomgång om hjärtstartare och brandredskap. Därefter hälsade Lars dagens föredragshållare Göran Karlsson välkommen.
Görans rubrik var "Fredrik Cederborgh, den sorglöse brukspatronen"
Han levde mellan 1784 och 1835 och var brukspatron på Dalkarlshyttan i Lindesberg. Han växte upp i en typisk brukssläkt. Som 10-åring skickades han till Uppsala för studier. Han tog studenten som 14-åring men misslyckades med vidare studier varför han skickades till Lund 1801. Det märkliga med Fredrik C var att gav ut en bok "Uno von Trasenberg" som anses vara den första romanen i Sverige. Boken blev senare omtryckt så sent som 1924. Fredrik C gav även ut en bok med titeln "Ottar Trallings Lefnadsmålning" även den känd.
Fredrik C köpte Dalkarklshyttan och brodern Erik Wedevågs bruk och de levde där till respektive slut.

Ordf tackade Göran K för ett intressant föredrag och även de damer som stod för kaffeserveringen för dagen. Även husmor på Församlingshemmet tackades eftersom hon sköter själva kaffekokningen.

Resekommittén informerade samt ville ha förslag på resor. Vandrarna informerade om den 27/10 då de ska gå Begslagsleden. Berit Nygren informerade om promenader liksom Stig Källström om Boule.
Till sist informerade orf Lars om Lasarettet och uppmanade alla att skriva på protestlistorna. Lottdragning skedde innan mötet avslutades.