Ordförande har ordet

Kära SPF-are!

Stort tack för det förtroende ni gett mig som ny ordförande. Jag kommer att göra allt jag kan för att förvalta mitt uppdrag efter bästa förstånd och att alltid ha medlemmarnas bästa i fokus.
Jag vill rikta ett stort tack till Arne Andersson som har axlat rollen som ordförande de senaste 6 åren. Under hans ledning har verksamheten utvecklats till den kompletta förening vi är idag.
Tack även Eva, Anita och Elisabeth för er tid i styrelsen och välkommen Kerstin, Nils-Erik och Christer in i styrelsen.
Som ny ordförande har jag ingen egen programförklaring förutom att ha medlemmarna i fokus.
Givetvis ställer jag mig bakom centrala SPF Seniorernas verksamhetsplan för 2023:
1. Fler engagerade medlemmar
2. En stark röst för seniorerna
3. Öka vår synlighet
4. En organisation i tiden

Vi ses
Lars