Valberedningens förslag

SPF Seniorerna Lindesberg

Valberedningens förslag, inför årsmötet 2019-02-20

Mötesordförande Rune Åkerblom

Sekreterare Gerd Sköld Ylikoski

Protokolljusterare Utses på mötet

Ordförande för 2019                         
Arne Andersson                                                                      omval 1 år

Styrelseledamöter                                      
Leif Olsson                                                                             omval 2 år
Krister Hedman                                                                       omval 2 år
Eva Ståby                                                                               kvarstår 1 år
Barbro Österberg                                                                    kvarstår 1 år
Ingrid Beskow                                                                         kvarstår 1 år
Gerd Sköld Ylikoski                           kvarstår 1 år + fyllnadsval 1 år (tot. 2 år)

Revisorer
Christina Dahlström                                                                  omval 1 år
Kerstin Sjöström                                                                      omval 1 år
ersättare Anita Fredriksson                                                      omval 1 år

Hörselombud
Nils Erik Söderström                                                                 omval 1 år

Trafikombud
Sven-Åke Gustavsson                                                               omval 1 år

Resekommitté
Margareta Burman                                                                     omval 1 år
Sven Burman                                                                             nyval 1 år
Conny Englund                                                                           nyval 1 år

Friskvårdskommitté
Gert Svensson                                                                           omval 1 år
Ulla Örn                                                                                     omval 1 år
Lisbeth Seftele                                                                           omval 1 år
Bowling
Birgitta Jansson                                                                         omval 1 år

Brevduvesamordn.
Harrieth Persson                                                                        omval 1 år

Bridgekommitté
Ulla Andersson                                                                           omval 1 år
Atle Heiming                                                                               omval 1 år
Gudrun Eriksson                                                                         omval 1 år
Birgitta Thellefsen                                                                       nyval 1 år

Kaffekommitté-1
Monica Andersson                                                                      omval 1 år
Margareta Andersson                                                                 omval 1 år
Ann-Mari Blomberg                                                                     omval 1 år
Barbro Gustavsson                                                                     omval 1 år

Kaffekommitté-2
Monika Helmertz                                                                         omval 1 år
Christina Källgren                                                                        omval 1 år
Inger Fernkvist                                                                            omval 1 år
Marianne Olsson                                                                         omval 1 år
Ersättare till kaffekommittéer
Gudrun Andersson                                                                      omval 1 år
Kerstin Ställberg                                                                          omval 1 år
Gerd Gustavsson                                                                        omval 1 år
Anna-Greta Johansson                                                                omval 1 år

Lotterikommittéer

mars Gunvor Axelsson                                                                 omval 1 år
Karl-Olov Axelsson                                                                       omval 1 år

april Ann-Katrin Lindblom                                                              omval 1 år
Gun Eriksson                                                                               omval 1 år

maj Styrelsen                                                                               omval 1 år

september Anna-Greta Johansson                                                omval 1 år
Gun Smeds omval 1 år

oktober Harrieth Persson                                                              omval 1 år
Florence Bråthen omval 1 år

november Eira Källström                                                               nyval 1 år
Christina Dahlström                                                                        omval 1 år

december Herrarna i styrelsen                                                       omval 1 år

januari Barbro Österberg                                                               omval 1 år
Ulla Bertilsson                                                                                omval 1 år

februari Britt-Mari Karlsson                                                            omval 1 år
Berit Jäderqvist                                                                              omval 1 år

Webbredaktör och SPF-Nytt
Sven Burman                                                                                 omval 1 år

Valberdning
Bo Källgren                                                                                    omval 1 år
Anneli Holmberg                                                                             nyval 1 år
Christina Axelsson-Ståby                                                                nyval 1 år

1:a namnet i alla kommittéer är sammankallande

För valberedningen:

Bo Källgren

Ulla Bertilsson