Om föreningen

SPF Seniorerna Lindesberg är lokalförening nr 180-312 inom SPF:s Örebro-distrikt som omfattar sammanlagt 27 föreningar. SPF Seniorerna Lindesberg bildades 1976 och har cirka 600 medlemmar. Våra medlemmar är i huvudsak bosatta inom Lindesberg kommun.

Vi ser som vår huvudsakliga uppgift att verka för en ökad gemenskap och att stimulera till såväl psykisk som fysisk aktivitet samt att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma samhällsfrågor. Se vidare under menyn "Aktiviteter" där vi har sammanställt våra aktuella aktiviteter.

Sveriges Pensionärsförbund- SPF, där vi ingår, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Såväl ålderspensionärer som yngre avtalspensionärer är välkomna. Den som är gift eller sambo med medlem kan utan att själv ha denna rätt beviljas medlemskap.