Ny SPF-webb

SPF centralt har beslutat att införa ett nytt webbsystem
fr o m december 2016

Från och med december 2016 har vi ett nytt webbsystem inom SPF. Detta har krävt mycket jobb från webbansvariga och ibland har tongångarna gentemot SPF centralt inte varit så snälla. Nu börjar emellertid webben finna sin form i alla fall i Lindesberg.

En fördel med det nya systemet är att det fungerar lika på dator, läsplattor och telefoner. Dvs du har alltid webben med dig om du känner behov av det.

Som hjälp finns en sida kallad "Navigeringshjälp" och på januarimötet 2017 kommer ytterligare information att ges.

Information som du vill ska ges ut på hemsidan kan mailas till svenburman@telia.com, ange vad det är samt var informationen ska visas.