Äldremottagning

  • Lindesbergs vårdcentral

Äldremottagningen på Lindesbergs Vårdcentral.

På vårdcentralen i Lindesberg finns numera äldrevårdsavdelning som hjälper
personer som är 75 år och äldre och som har 5 eller flera läkemedel.
Telefonnumret är till Vårdcentralen 0581/851 00.
Telefonrådgivning måndagar 15.00-16.30 och torsdagar 13.00-14.00 på
telefon 0581/858 34.
Man kan få hjälp med demensutredning.
Hjälp vid hjärt-och kärlsjukdomar.
Hälsokontroll.
Receptförnyelse.
Förskrivning av läkemedel.
Råd och stöd vid inkontinens.
Sittgympa och balansträning.
Hjälp med kontakt av äldrevården vid hemfärd från lasarett.
och dessutom finns en sårvårds mottagning.
På Lindesbergs Vårdcentrals hemsida kan man läsa mera om verksamheten.
Besökskostnad 80 kronor och för fyllda 85 år numera gratis vård.