Kyrkberget

Naturspanarna botaniserade på Kyrkberget

NATURSPANARNA. Idag ägnade vi oss åt en del historia i Kyrkberget. Vi började med platsen som användes att hålla bl.a gudstjänster och gökotta på. Majbrasan plats gick vi förbi på väg till Köttickan, en av iaf 3 tickor som enbart finns ihop med riktigt gamla tallar, alla 3 finns i Kyrkberget, tallticka och grovticka är de andra. Nu tillbaka till gamla tider, Trefaldighetskällan Håkan och Åke har forskat och läst på, intressant! Vårt eget medhavda vatten kom väl till pass då man ska ta 7 klunkar vatten när man besöker källan och den är stängd så inget vatten att få där. Lunch tillsammans på Kajsa & Pinnens.
Länk för dig som vill läsa mer.
https://www.kringla.nu/kringla/objekt;jsessionid=8FBAFDB2B24673FCD7FB0DF7ED2E882D?text=trefaldighetsk%C3%A4lla&filter=itemType%3Dkulturl%C3%A4mning&antal=48&referens=raa/lamning/e5e0bee4-4f9d-4e97-aed8-c056dfd39e08