Skultuna och Mälaren

Den 24 augusti kryssar vi på Mälaren