Kyrkberget

Spanarna på Kyrkberget

NATURSPANARNA tog en tur I Kyrkberget idag och nu är tiden mellan Hägg och Syren! Allt håller på att slå ut, Hägg, Bok, Avenbok, Blodbok, Blåbärsris, Gullregn var några av många växter vi tittade på. I år fyller den äldsta Tallen i Kyrkberget 273 år! Det firade vi med att titta på några Talltickor, vilka endast finns på riktigt gamla tallar, så även Grovticka som också finns där.