Naturspan

NATURSPANARNA var idag, som traditionen bjuder, med start i Kopparberg och Kopparstigen - Bångbro Herrgård. Vi gick in i Ljusnarsbergs fina kyrka som 2005 blev utsedd till Sverges vackraste kyrka. Madeleine Kronström dök upp och hade en spontan guidning för oss! Kyrkan är byggd 1635 och om/tillbyggd vid ett par tillfällen. På 30 talet fick kyrkan ett elektriskt kors som då fanns olika åsikter om!
Efter Kopparstigens dramatiska promenad fikade vi i en "rastgrop" se bild På årets hittills varmaste dag gick det åt vatten då och då. Men så småningom var vi framme, via å och kanal, vid god lunch som serverades i Bångbro Herrgård. Efter kaffe på altanen var det dags för match, 2 lag, kasta bollar i hink, som visade sig svårt för alla utom en! Gunilla räddade det vinnande laget!