Promenader våren 2023

Promenaderna startar den 6/2 som vanligt kl 10.00 vid Arenan.