Januarimötet

Årets första möte Januari 2023 med Curt-Ola Lindgren