Januarimötet

Kallelse till årsmöte i SPF Seniorerna Lindesberg               Januarimötet den 19/1 är inställt pga Covid. Årsmötet den 16/2 är framskjutet till den 23/2. Vi återkommer!

Kallelse till årsmöte i SPF Seniorerna Lindesberg

Årsmötet är framskjutet till den 23/2. Plats och tid återkommer vi med.

Dagordning kommer att finnas på vår hemsida.