Kallelse årsmöte

Kallelse årsmöte 2023 den 15 februari kl 15.00 i Församlingshemmet

Kallelse till årsmöte den 15/2 2023 kl 15.00 i Församlingshemmet.

Ev motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast 6 veckor innan dvs d en 4/1 2022