Aprilmötet

Lägg märke till att aprilmötet är flyttat till den 27/4 kl 15.00 och att vi tvingats att byta lokal till Församlingshemmet.