Möte Aug 2021 i Löa

Se även artikel i NA den 2/9 här.