Bilder från Fiskespanet

Bilder mm från FiskeSpanet i Sverkestaån den 15 oktober

NATURSPANARNA

Idag samlades vi vid Sverkestaåns forsande vatten med information och demonstration av flugfiske med Conny Englund, som också är en mästare på att binda flugor, se bild. Den som ville fick prova och det är inget man gör bara så där, en lång lina som ska mästras med och att råka stå på linan är heller inte bra! Men de som provade fixa det galant en och annan gång. Conny fick tyvärr inte upp någon fisk, endast ett par ”hugg”, enda nappet var i tröjan när det kom en vindpust och tog över linan!

Promenaden fick minskas ner p.g.a. att spången ut till bron försvann med vattenmassorna som nyss passerat. Stefan försökte få loss ett träd som fastnat i bron och lyckades kunde vi se när vi mötte trädet när det kom flytandes när vi promenerade bredvid ån, men någon spång gick inte att få dit för allt vatten.

Monika Englund fixade med brasor, pannor och tillbehör till kolbullarna, också det ett mycket uppskattat inslag, för många var det första gången de åt kolbullar och det var inte den sista kunde höras på alla frågor om recept.

Tack Conny och Monika för en intressant och spännande dag med god lunch!