Årsmöte - Kallelse

Kallelse till årsmöte med SPF Seniorerna Lindesberg

Tid: 20:e feb 2019 kl 14.00
Plats: Församlingshemmet Lindesberg

Enligt föreningens stadgar ska ev motioner till årsmötet vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.
Lägg märke till att föreningens stadgar finns på hemsdidan www.spf.se/lindesberg

Hjärtligt välkomna!