Årsavslutningen flyttad till den 23/5 kl 13.00

På grund av kollision med Lindedagarna har Årsavslutningen på Uskavi flyttats till den 23/5 kl 13.00.