Funktionärslista

Här återfinns samtliga funktionärer, valda vid årsmötet i februari 2019, och deras ansvarsområden.