Referat och bilder

Här samlas alla typer av referat, dvs mötesreferat, studiebesök, resor, vissa protokoll, resultat från tävlingar etc. Ibland är referatet kompletterat med bilder från aktiviteten.